Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-4002/2017 Revitalizace vrchu Třešňovka veřejná zakázka - Příloha zadávací dokumentace OCP 19.3.2015 - 17.3.2020
OZV-3910/2015 GRANTOVÝ SYSTÉM HL. M. PRAHY V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ NA LÉTA 2016 - 2021 granty KUC 17.3.2015 - 31.12.2021
OCP-3763/2017 Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 1, Praha 2 a Praha 7 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 9.3.2015 - 9.3.2020
OCP-3779/2017 Provozování sběrného dvora na území správního obvodu Praha 22 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 9.3.2015 - 9.3.2020
OCP-3783/2017 Provozování sběrného dvora na území správního obvodu Praha 15 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 9.3.2015 - 9.3.2020
OCP-3787/2017 Provozování sběrného dvora na území správního obvodu Praha 14 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 9.3.2015 - 9.3.2020
OCP-3791/2017 Provozování sběrného dvora na území správního obvodu Praha 10 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 9.3.2015 - 9.3.2020
OCP-3796/2017 Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 9 a Praha 18 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 9.3.2015 - 9.3.2020
OCP-3801/2017 Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 6 a Praha 17 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 9.3.2015 - 9.3.2020
OCP-3806/2017 Provozování sběrného dvora na území správního obvodu Praha 11 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 9.3.2015 - 9.3.2020
OCP-3810/2017 Provozování sběrného dvora na území správního obvodu Praha 3 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 9.3.2015 - 9.3.2020
OCP-3814/2017 Provozování sběrného dvora na území městských částí Praha – Kunratice a Praha - Libuš veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 9.3.2015 - 9.3.2020
OCP-3419/2017 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Zakrytá na území městské části Praha 4 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 16.2.2015 - 16.2.2020
OCP-3339/2017 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Podnikatelská na území městské části Praha 21 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 11.2.2015 - 11.2.2020
OCP-3346/2017 Sběr, svoz a nakládání s objemným odpadem pomocí velkoobjemových kontejnerů a provozování mobilních sběrných dvorů na území hl. m. Prahy veřejná zakázka - Zadávací dokumentace OCP 11.2.2015 - 11.2.2020