Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-5247/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.449 - k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2018 rozpočtové opatření OVO 6.3.2018 - 5.3.2020
OVO-5248/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.457 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na dotační rozpočtové opatření OVO 6.3.2018 - 5.3.2020
OVO-5249/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.435 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a rozpočtové opatření OVO 6.3.2018 - 5.3.2020
OVO-5250/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.461 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu a fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem rozpočtové opatření OVO 6.3.2018 - 5.3.2020
OVO-5251/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.458 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 - školství, mládež a sport v roce 2018 (výročí škol) rozpočtové opatření OVO 6.3.2018 - 5.3.2020
OVO-5252/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.412 - k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy k zajištění předfinancování rozpočtové opatření OVO 6.3.2018 - 5.3.2020
OVO-5253/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.446 - k návrhu na použití fondu investic a navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a rozpočtové opatření OVO 6.3.2018 - 5.3.2020
OVO-5254/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.405 - k přípravě projektové části stavby Lávka Horoměřická včetně úpravy rozpočtu kapitálových výdajů v kap. 03 - doprava rozpočtové opatření OVO 6.3.2018 - 5.3.2020
OVO-5255/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.456 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na dotační rozpočtové opatření OVO 6.3.2018 - 5.3.2020
OVO-5256/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.459 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 - školství, mládež a sport v roce 2018 (Akademie umění a kultury pro seniory HMP) rozpočtové opatření OVO 6.3.2018 - 5.3.2020
OVO-5257/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.454 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na program rozpočtové opatření OVO 6.3.2018 - 5.3.2020
OVO-5258/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.433 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu a fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem rozpočtové opatření OVO 6.3.2018 - 5.3.2020
OVO-5080/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.357 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Služby systémové podpory SW produktů ArcGIS rozpočtové opatření OVO 27.2.2018 - 27.2.2020
OVO-5081/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.361 - k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 do rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2018 v kapitole 01 - rozvoj obce rozpočtové opatření OVO 27.2.2018 - 27.2.2020
OVO-5082/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.397 - k návrhu na rozpracování usnesení 34. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 22.2.2018 rozpočtové opatření OVO 27.2.2018 - 27.2.2020