Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
INF-9433/2018 Dílčí výzva k rámcové smlouvě DOH/40/01/002951/2013 "Dodávka čipových karet včetně služeb grafické a elektronické personalizace" veřejná zakázka - Smlouva INF 16.2.2016 - 16.2.2021
OCP-9354/2018 Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 1, Praha 2 a Praha 7 veřejná zakázka - Dodatečná informace OCP 12.2.2016 - 12.2.2021
OCP-9355/2018 Provozování sběrného dvora na území správního obvodu Praha 3 veřejná zakázka - Dodatečná informace OCP 12.2.2016 - 12.2.2021
OCP-9356/2018 Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 5 a Praha 13 veřejná zakázka - Dodatečná informace OCP 12.2.2016 - 12.2.2021
OCP-9358/2018 Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 6 a Praha 17 veřejná zakázka - Dodatečná informace OCP 12.2.2016 - 12.2.2021
OCP-9359/2018 Provozování sběrného dvora na území městské části Praha - Vinoř veřejná zakázka - Dodatečná informace OCP 12.2.2016 - 12.2.2021
OCP-9163/2018 "Drobné údržbové práce na zděných prvcích parků celopražského významu" veřejná zakázka - Smlouva OCP 4.2.2016 - 30.10.2019
OCP-9102/2018 Obnova historických sadů a alejí v k. ú. Vokovice a Ruzyně veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 2.2.2016 - 2.2.2020
OCP-9104/2018 Revitalizace starého sadu u Milíčovského lesa včetně výsadby domácích dřevin veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 2.2.2016 - 2.2.2020
OCP-9105/2018 Obnova typických prvků krajinného rázu v k. ú. Motol a Ruzyně veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 2.2.2016 - 2.2.2020
OCP-9106/2018 Zavedení extenzivního hospodaření v třešňovém sadu v k. ú. Vokovice v letech 2012 - 2015 veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 2.2.2016 - 2.2.2020
OCP-9107/2018 Revitalizace švestkového sadu v k. ú. Vokovice v letech 2012-2015 veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 2.2.2016 - 2.2.2020
OCP-9108/2018 Strojní kosení louky na části Ctěnického prameniště 2013 - 2015 veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 2.2.2016 - 2.2.2020
OCP-9022/2018 Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 6 a Praha 17 veřejná zakázka - Oznámení o zakázce OCP 29.1.2016 - 29.1.2021
OCP-9023/2018 Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 6 a Praha 17 veřejná zakázka - Zadávací dokumentace OCP 29.1.2016 - 29.1.2021