Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-5763/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.686 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 27.3.2018 - 26.3.2020
OVO-5764/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.683 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT na rozvojový program rozpočtové opatření OVO 27.3.2018 - 26.3.2020
OVO-5765/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.655 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra rozpočtové opatření OVO 27.3.2018 - 26.3.2020
OVO-5766/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.657 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním z rozpočtové opatření OVO 27.3.2018 - 26.3.2020
OVO-5767/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.626 - k zavedení zkušebního provozu midibusové linky 216 do oblasti Baba rozpočtové opatření OVO 27.3.2018 - 26.3.2020
OVO-5768/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.653 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 27.3.2018 - 26.3.2020
OVO-5664/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.35/4 - k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 2370/81 a části pozemku parc.č. 2367/1 v k.ú. Kunratice do vlastnictví hlavního města Praha (pro výstavbu rozpočtové opatření OVO 22.3.2018 - 21.3.2020
OVO-5665/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.35/64 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektu „Technická pomoc OP PPR“ z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 22.3.2018 - 21.3.2020
OVO-5666/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.35/2 - k záměru odboru INF MHMP na realizaci veřejné zakázky Zajištění maintenance programového vybavení spisové služby a jejich modulů v rámci HMP rozpočtové opatření OVO 22.3.2018 - 21.3.2020
OVO-5667/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.35/15 - k návrhu na ponechání nevyčerpaných finančních prostředků příspěvkových organizací hlavního města Prahy z roku 2017 a let minulých a jejich využití rozpočtové opatření OVO 22.3.2018 - 21.3.2020
OVO-5668/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.35/61 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 05 v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 22.3.2018 - 21.3.2020
OVO-5669/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.35/1 - k záměru odboru INF MHMP na realizaci veřejné zakázky Bezpečné síťové prostředí rozpočtové opatření OVO 22.3.2018 - 21.3.2020
OVO-5670/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.35/55 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2018 rozpočtové opatření OVO 22.3.2018 - 21.3.2020
OVO-5671/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.35/7 - k návrhu na úpravu rozpočtu BESIP a RFD MHMP (zapojení úspory hospodaření minulých let) v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 22.3.2018 - 21.3.2020
OVO-5583/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.585 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020