Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
VEZ-6572/2017 Dodávka plynu pro odběrná místa orgánů a organizací hlavního města Prahy - velkoodběr na rok 2016 veřejná zakázka - Smlouva VEZ 30.11.2015 - 31.12.2017
VEZ-6573/2017 Dodávka plynu pro odběrná místa orgánů a organizací hlavního města Prahy - velkoodběr na rok 2016 veřejná zakázka - Smlouva VEZ 30.11.2015 - 31.12.2017
VEZ-6574/2017 Dodávka plynu pro odběrná místa orgánů a organizací hlavního města Prahy - velkoodběr na rok 2016 veřejná zakázka - Smlouva VEZ 30.11.2015 - 31.12.2017
VEZ-6578/2017 Dodávka plynu pro odběrná místa orgánů a organizací hlavního města Prahy - maloodběr na rok 2016 veřejná zakázka - Smlouva VEZ 30.11.2015 - 31.12.2017
VEZ-6587/2017 Dodávka elektřiny pro odběrná místa připojená ze sítí nízkého napětí pro orgány a organizace hlavního města Prahy na rok 2016 veřejná zakázka - Smlouva VEZ 30.11.2015 - 31.12.2017
OCP-7962/2017 Výstavba zařízení na zpracování bioodpadu - Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 27.11.2015 - 27.11.2020
SVM-7788/2017 Oprava venkovního schodiště na východní straně pavilonu č. 4 Nemocnice Na Bulovce veřejná zakázka - Smlouva SVM 19.11.2015 - 19.11.2025
OCP-7780/2017 Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 1, Praha 2 a Praha 7 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 19.11.2015 - 20.11.2020
SVM-7735/2017 „Zajištění pronájmu, montáže, demontáže včetně revize a oprav vánočního osvětlení pro hl.m. Prahu v roce 2015“ veřejná zakázka - Smlouva SVM 13.11.2015 - 13.11.2020
OCP-7745/2017 Zajištění mobilního sběru, využívání a odstraňování nebezpečných složek komunálního odpadu na území hl. m. Prahy veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 13.11.2015 - 13.11.2020
OCP-7746/2017 Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 5 a Praha 13 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 13.11.2015 - 13.11.2020
OCP-7705/2015 Zveřejnění uzavřených smluv z Programu Čistá energie Praha 2015 granty OCP 13.11.2015 - 13.11.2018
INF-7645/2017 Základní a rozšířená podpora IS Ekonomika na období 2015-2017 veřejná zakázka - Smlouva INF 11.11.2015 - 31.12.2017
OCP-7591/2017 Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 5 a Praha 13 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 9.11.2015 - 9.11.2020
OCP-7607/2017 Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 5 a Praha 13 veřejná zakázka - Oznámení o zrušení zakázky OCP 9.11.2015 - 9.11.2020