Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
VEZ-6580/2017 Dodávka plynu pro odběrná místa orgánů a organizací hlavního města Prahy - maloodběr na rok 2016 veřejná zakázka - Smlouva VEZ 30.11.2015 - 31.12.2017
VEZ-6581/2017 Dodávka elektřiny pro odběrná místa ze sítí vysokého napětí pro orgány a organizace hlavního města Prahy na rok 2016 veřejná zakázka - Smlouva VEZ 30.11.2015 - 31.12.2017
VEZ-6583/2017 Dodávka elektřiny pro odběrná místa ze sítí vysokého napětí pro orgány a organizace hlavního města Prahy na rok 2016 veřejná zakázka - Smlouva VEZ 30.11.2015 - 31.12.2017
VEZ-6585/2017 Dodávka elektřiny pro odběrná místa připojená ze sítí nízkého napětí pro orgány a organizace hlavního města Prahy na rok 2016 veřejná zakázka - Smlouva VEZ 30.11.2015 - 31.12.2017
VEZ-6587/2017 Dodávka elektřiny pro odběrná místa připojená ze sítí nízkého napětí pro orgány a organizace hlavního města Prahy na rok 2016 veřejná zakázka - Smlouva VEZ 30.11.2015 - 31.12.2017
OCP-7962/2017 Výstavba zařízení na zpracování bioodpadu - Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 27.11.2015 - 27.11.2020
SVM-7788/2017 Oprava venkovního schodiště na východní straně pavilonu č. 4 Nemocnice Na Bulovce veřejná zakázka - Smlouva SVM 19.11.2015 - 19.11.2025
OCP-7780/2017 Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 1, Praha 2 a Praha 7 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 19.11.2015 - 20.11.2020
SVM-7735/2017 „Zajištění pronájmu, montáže, demontáže včetně revize a oprav vánočního osvětlení pro hl.m. Prahu v roce 2015“ veřejná zakázka - Smlouva SVM 13.11.2015 - 13.11.2020
OCP-7745/2017 Zajištění mobilního sběru, využívání a odstraňování nebezpečných složek komunálního odpadu na území hl. m. Prahy veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 13.11.2015 - 13.11.2020
OCP-7746/2017 Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 5 a Praha 13 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 13.11.2015 - 13.11.2020
OCP-7705/2015 Zveřejnění uzavřených smluv z Programu Čistá energie Praha 2015 granty OCP 13.11.2015 - 13.11.2018
INF-7645/2017 Základní a rozšířená podpora IS Ekonomika na období 2015-2017 veřejná zakázka - Smlouva INF 11.11.2015 - 31.12.2017
OCP-7591/2017 Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 5 a Praha 13 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 9.11.2015 - 9.11.2020
OCP-7607/2017 Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 5 a Praha 13 veřejná zakázka - Oznámení o zrušení zakázky OCP 9.11.2015 - 9.11.2020