Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-6101/2018 NP - Melantrichova 504/5 - rozšíření záměr - Pronajmout HOM 18.4.2018 - 3.5.2018
HOM-6132/2018 Pronájem NP Anderleho č.p 859, Praha 9 - Černý Most záměr - Pronajmout HOM 18.4.2018 - 3.5.2018
OVO-6229/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.851 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví na rozpočtové opatření OVO 17.4.2018 - 16.4.2020
OVO-6230/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.844 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů MHMP-RFD SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 17.4.2018 - 16.4.2020
OVO-6231/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.884 - k návrhu na úpravu rozpočtu a čerpání fondu investic příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu rozpočtu v kap. 0504 v roce rozpočtové opatření OVO 17.4.2018 - 16.4.2020
OVO-6232/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.878 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 17.4.2018 - 16.4.2020
OVO-6233/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.850 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra rozpočtové opatření OVO 17.4.2018 - 16.4.2020
OVO-6234/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.877 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 17.4.2018 - 16.4.2020
OVO-6235/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.852 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 17.4.2018 - 16.4.2020
OVO-6236/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.870 - k návrhu na přijetí likvidačního zůstatku obecně prospěšné společnosti REGIOINVEST, o. p. s. a úpravu rozpočtu kap. 06 - KUC MHMP rozpočtové opatření OVO 17.4.2018 - 16.4.2020
OVO-6237/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.883 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální dotace z kap. 0546 v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 17.4.2018 - 16.4.2020
OVO-6238/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.853 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 17.4.2018 - 16.4.2020
SLU-6194/2018 Oznámení výběrového řízení na zajištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku České republiky - Ministerstva obrany, odprodej nemovitostí v k. ú. Velké Přílepy, Čj. MO 106792/2018-1150 oznámení SLU 17.4.2018 - 15.5.2018
PER-6181/2018 vedoucí oddělení zakázkově právního v odboru technické vybavenosti volná pracovní místa na MHMP PER 17.4.2018 - 11.5.2018
PER-6182/2018 právník / právnička v odboru technické vybavenosti volná pracovní místa na MHMP PER 17.4.2018 - 11.5.2018