Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-9728/2018 Zveřejnění časového plánu a programu prací na zpracování plánu povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti veřejná vyhláška OCP 10.10.2018 - 10.4.2019
ROZ-9743/2018 byt č. 3236/23, Smíchov, č.p. 3236, byt. dům, na pozemku parc.č. 1599/3, LV 9738, podíl id. 526/126718 na pozemku parc.č. 1599/58, LV 9726, vše v k.ú. Smíchov a podíl id. 526/126718 na pozemku parc.č. 316/2, LV 711, v k.ú. Radlice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 10.10.2018 - 27.11.2018
ROZ-9744/2018 družstevní podíl v Bytovém družstvu Náplavní 2012/3, Praha 2, s nímž je spojen nájem bytu č. 2012/5, byt. dům, č.p. 2012, na pozemku parc.č. 1035, v k.ú. Nové Město, obec Praha dražební vyhláška ROZ 10.10.2018 - 9.11.2018
STR-9749/2018 povolení stavby - stavební úpravy v domě č.p. 621, Vocelova 8, č. parc. 394, k.ú. Vinohrady rozhodnutí STR 10.10.2018 - 26.10.2018
SLU-9750/2018 Rozhodnutí Č. j.: MMR-35785/2018-83/2282 ve věci stavebního záměru "Bytový dům U Botiče" na pozemcích parc.č. 3379/3, 1178/6, 3379/6, 1176/1 a 1176/5, v k. ú. Michle, Praha 4 rozhodnutí SLU 10.10.2018 - 26.10.2018
ODA-9758/2018 Jelení opatření ODA 10.10.2018 - 26.10.2018
ODA-9764/2018 Spořilovská - oprava vozovky opatření ODA 10.10.2018 - 26.10.2018
ODA-9765/2018 Jižní spojka - úklid opatření ODA 10.10.2018 - 26.10.2018
ODA-9766/2018 5. květen - úklid opatření ODA 10.10.2018 - 26.10.2018
TSK-9734/2018 rekonstrukce kanalizace, Patočkova záměr TSK 10.10.2018 - 25.10.2018
ODA-9755/2018 osazení DZ IP22 na Českobrodské a Do Panenek opatření ODA 10.10.2018 - 25.10.2018
ODA-9756/2018 U vršovického hřbitova_noční omezení opatření ODA 10.10.2018 - 25.10.2018
ODA-9760/2018 Starokolínská - kanalizace opatření ODA 10.10.2018 - 25.10.2018
ODA-9762/2018 Novovysočanská - provizorní přechod pro pěší opatření ODA 10.10.2018 - 25.10.2018
ODA-9763/2018 Okružní křižovatka Čakovická - Letňanská - Ke Klíčovu - prodloužení opatření ODA 10.10.2018 - 25.10.2018