Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-3404/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Renata Holečková oznámení SCZ 12.4.2019 - 30.6.2019
HOM-3408/2019 movité věci: horské kolo, vitox (1 ks); hodinky, diesel (1 ks) dražební vyhláška HOM 12.4.2019 - 17.5.2019
PER-3400/2019 metodik / metodička účetnictví v odboru účetnictví volná pracovní místa na MHMP PER 12.4.2019 - 7.5.2019
PER-3399/2019 rozpočtář - rozborář / rozpočtářka – rozborářka v odboru rozpočtu volná pracovní místa na MHMP PER 12.4.2019 - 3.5.2019
PER-3398/2019 projektový manažer / projektová manažerka v odboru projektového řízení - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 12.4.2019 - 29.4.2019
PER-3402/2019 ředitel / ředitelka Magistrátu hlavního města Prahy volná pracovní místa na MHMP PER 12.4.2019 - 29.4.2019
HOM-3271/2019 krátkodobý pronájem části pozemku parc.č. 500/10 v k.ú. Střížkov záměr - Pronajmout HOM 12.4.2019 - 28.4.2019
HOM-3273/2019 krátkodobý pronájem pozemků v k.ú. Střížkov záměr - Pronajmout HOM 12.4.2019 - 28.4.2019
STR-3386/2019 Umístění stavby s názvem "Bytový dům U Krčské vodárny" na pozemcích v k.ú. Krč rozhodnutí STR 12.4.2019 - 28.4.2019
SLU-3397/2019 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 32419/2019, ze dne 1. 3. 2019, (CHARVÁTOVÁ MARKÉTA, PRAHA 3) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 43146/2019 veřejná vyhláška SLU 12.4.2019 - 28.4.2019
TSK-3382/2019 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 12.4.2019 - 27.4.2019
TSK-3393/2019 Pernerova, Palác Praga, zábor chodníku - zařízení staveniště záměr TSK 12.4.2019 - 27.4.2019
TSK-3394/2019 Kandertova 129/19, stavební výtah, zařízení staveniště, lešení, zábor chodníku záměr TSK 12.4.2019 - 27.4.2019
TSK-3395/2019 Pohnertova, Praha 8, udržovací práce teplovodu záměr TSK 12.4.2019 - 27.4.2019
TSK-3396/2019 Sokolovská, objekt Rustonka, zábor chodníku - zařízení staveniště, ohrada záměr TSK 12.4.2019 - 27.4.2019