Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-0271/2017 Mánesova 43 , parc.č. 2102, kat.úz. Vinohrady, záměr - Pronajmout TSK 20.6.2017 - 5.7.2017
OTV-0263/2017 stavba č. 41176 "Rekonstrukce Šlechtovy restaurace" veřejná zakázka - Protokol o posouzení kvalifikace OTV 19.6.2017 - 20.6.2018
OTV-0264/2017 stavba č. 41176 "Rekonstrukce Šlechtovy restaurace" veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 19.6.2017 - 20.6.2018
OTV-0265/2017 stavba č. 41176 "Rekonstrukce Šlechtovy restaurace" veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 19.6.2017 - 20.6.2018
OTV-0266/2017 stavba č. 41176 "Rekonstrukce Šlechtovy restaurace" veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise OTV 19.6.2017 - 20.6.2018
OTV-0272/2017 stavba č. 41176 "Rekonstrukce Šlechtovy restaurace" veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OTV 19.6.2017 - 20.6.2018
OCP-0278/2017 „Obnova dlážděných prostranství Petřín“ veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 19.6.2017 - 19.6.2018
EVM-0293/2017 Rodinný dům č.e. 240 Libeň, příslušenství : IS, na pozemku parc.č. 2983/24, na LV 1923 a 5566, v k.ú. Libeň, obec Praha. dražební vyhláška EVM 19.6.2017 - 16.8.2017
EVM-0281/2017 Podíl 1/4 na - objekt k bydlení č.p. 200 a jiná stavba bez čp./če Ruzyně, na pozemcích parc.č. 1955 a 1956/2; pozemek parc.č. 1956/1 (zahrada), příslušenství - vedlejší stavba, IS, oplocení; na LV 549, v k.ú. Ruzyně, obec Praha. dražební vyhláška EVM 19.6.2017 - 27.7.2017
EVM-0274/2017 Movitá věc - automobil Kia Optima, RZ: 3AV 6636. dražební vyhláška EVM 19.6.2017 - 21.7.2017
EVM-0275/2017 Movité věci - notebook HP bez zdroje; fotoaparát Panasonic s obalem. dražební vyhláška EVM 19.6.2017 - 21.7.2017
EVM-0277/2017 Byt č. 1148/33 Kobylisy, bytový dům č.p. 1140- 1149, na pozemcích parc.č. 2364/121- 2364/130; spoluvlastnický podíl na společných částech domu a jiných nebytových prostorách, v k.ú. Kobylisy, obec Praha. dražební vyhláška EVM 19.6.2017 - 19.7.2017
EVM-0276/2017 Movitá věc - automobil VW SHARAN 7M AYLX1SGSE, RZ: 3A24736, VIN: WVWZZZ7MZ4V016898. dražební vyhláška EVM 19.6.2017 - 18.7.2017
ZSP-0279/2017 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů. veřejná vyhláška ZSP 19.6.2017 - 18.7.2017
OCP-0284/2017 EIA - oznámení záměru Betonárna Slivenec, parc. č. 1743/7, k. ú. Slivenec oznámení OCP 19.6.2017 - 10.7.2017