Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-4050/2019 VT VSS - Grovin záměr - Pronajmout HOM 27.5.2019 - 11.6.2019
HOM-4059/2019 Czechocar, a.s. záměr - Ostatní HOM 27.5.2019 - 11.6.2019
HOM-4166/2019 pronájem pozemků v k.ú. Hlubočepy záměr - Pronajmout HOM 27.5.2019 - 11.6.2019
HOM-4160/2019 pronájem podílu pozemku parc. č. 1840/4 k.ú. Libeň záměr - Pronajmout HOM 27.5.2019 - 11.6.2019
ZIO-4182/2019 Vyhlášení nálezu movitých věcí (období 20. 5. 2019 - 24. 5. 2019) oznámení ZIO 27.5.2019 - 11.6.2019
MHM-4174/2019 Výzva dotčeným osobám k vyjádření se k žádosti pana Mgr. Františka Šejnosta o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím veřejná vyhláška MHM 26.5.2019 - 31.5.2019
DSC-4167/2019 Rudolf Zoubek (1945) oznámení o možnosti převzít uloženou písemnost oznámení DSC 25.5.2019 - 9.6.2019
OVO-4177/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.7/33 - k finančnímu krytí Geologického průzkumu Metra I.D rozpočtové opatření OVO 24.5.2019 - 23.5.2021
OVO-4178/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.7/37 - k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Březiněves z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 a k úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy rozpočtové opatření OVO 24.5.2019 - 23.5.2021
OVO-4179/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.7/39 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Libuš na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 24.5.2019 - 23.5.2021
OVO-4180/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.7/35 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 - Školství, mládež a sport v roce 2019 na posílení mzdových prostředků pro pedagogické a nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení, zřizovaných hlav rozpočtové opatření OVO 24.5.2019 - 23.5.2021
OVO-4181/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.7/38 - k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Libuš z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 a k úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy rozpočtové opatření OVO 24.5.2019 - 23.5.2021
OPP-4172/2019 Oznámení o konání mimořádné VH a Závěrečný účet 2018 ČDU oznámení OPP 24.5.2019 - 30.6.2019
OPP-4173/2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 oznámení OPP 24.5.2019 - 30.6.2019
STR-4171/2019 odstranění staveb na pozemcích v k.ú. Vysočany, ul. Poděbradská, Praha 9, stavba č.p. 195 - bývalý areál spol. Barvy Tebas - seznámení s podklady rozhodnutí oznámení STR 24.5.2019 - 9.6.2019