Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
KUC-6402/2018 VYHLÁŠENÍ GRANTŮ KUL 2019 - ZÁSADY A PODROBNOSTI granty KUC 25.4.2018 - 31.5.2019
SCZ-6361/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Dagmar Pokorná oznámení SCZ 25.4.2018 - 24.6.2018
SCZ-6362/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Renata Conková oznámení SCZ 25.4.2018 - 24.6.2018
HOM-6309/2018 úplatný převod pozemku parc.č. 4635/812 v k.ú. Modřany záměr - Prodat HOM 25.4.2018 - 16.5.2018
HOM-6316/2018 část pozemku parc. č. 1737/21 v k.ú. Hostivař záměr - Prodat HOM 25.4.2018 - 16.5.2018
OCP-6401/2018 EIA - stanovisko k záměru „Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely, Praha 19 (revize projektu Intenzifikace ČOV, Praha 19)“ oznámení OCP 25.4.2018 - 15.5.2018
PER-6396/2018 architekt - památkář / architektka – památkářka v odboru památkové péče volná pracovní místa na MHMP PER 25.4.2018 - 14.5.2018
PER-6397/2018 pořizovatel / pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací v odboru územního rozvoje volná pracovní místa na MHMP PER 25.4.2018 - 14.5.2018
PER-6398/2018 právník / právnička v odboru ochrany prostředí - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 25.4.2018 - 11.5.2018
STR-6391/2018 změna zdroje vytápění spojená se změnou užívání místností v 1.PP pro byt. domy Praha 10, Strašnice, č.p. 684, Krátká 14, č.parc. 1132/1,2 - oznámení pro MUDr. J. Pospíšilovou a J. Kulveita o možnosti převzít písemnost oznámení STR 25.4.2018 - 11.5.2018
HOM-6277/2018 vypůjčit část pozemku parc. č. 2364/1 k.ú. Kobylisy záměr - Vypůjčit HOM 25.4.2018 - 11.5.2018
OCP-6390/2018 Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky, zakazujících použití antiparazitárních přípravků pro léčení parazitóz u spárkaté zvěře. nařízení OCP 25.4.2018 - 10.5.2018
TSK-6347/2018 umístění infopoutače parc.č.4342, k.ú.:Žižkov, ul. Seifertova 32/3 záměr TSK 25.4.2018 - 10.5.2018
HOM-6344/2018 parc. č. 2742/3 v kat. území Strašnice záměr - Pronajmout HOM 25.4.2018 - 10.5.2018
TSK-6349/2018 Pešlova ul, parc. 1947/1, Praha 9 záměr TSK 25.4.2018 - 10.5.2018