Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-0381/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru všeobecná sestra - sestra pro péči v psychiatrii, forma zdravotní péče ambulantní a péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta pro území hl. m. Prahy výběrové řízení SCZ 14.11.2018 - 31.12.2018
SCZ-0382/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru všeobecná sestra, forma zdravotní péče ambulantní a péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta pro území hl. m. Prahy výběrové řízení SCZ 14.11.2018 - 31.12.2018
SCZ-0383/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru oftalmologie pro území hl. m. Prahy výběrové řízení SCZ 14.11.2018 - 31.12.2018
ZSP-0396/2018 Návrh změny Obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů vyhláška ZSP 14.11.2018 - 14.12.2018
HOM-0353/2018 pozemky parc. č. 902/1 a parc. č. 902/2 v k.ú. Michle záměr - Prodat HOM 14.11.2018 - 5.12.2018
PER-0399/2018 finanční manažer / finanční manažerka v odboru evropských fondů - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 14.11.2018 - 4.12.2018
OBF-0387/2018 Výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu bytů v ulici Jordana Jovkova, Hilmarova, Olštýnská výběrové řízení OBF 14.11.2018 - 3.12.2018
OBF-0388/2018 Výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu bytů v ulici Niederleho výběrové řízení OBF 14.11.2018 - 3.12.2018
OBF-0390/2018 Výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu bytů v ulici Mikulandská, Malé náměstí, Provaznická výběrové řízení OBF 14.11.2018 - 3.12.2018
TSK-0393/2018 pronajmout část komunikace E. Krásnohorské k./.Josefov Praha 1 záměr TSK 14.11.2018 - 29.11.2018
TSK-0395/2018 Pronajmout číst komunikace E. Krásnohorské, Praha 1 o výměře 100m2 záměr TSK 14.11.2018 - 29.11.2018
TSK-0384/2018 Vinohradská 155a, Praha 3, parc. č. 4381/1, k.ú. Žižkov záměr TSK 14.11.2018 - 29.11.2018
ODA-0400/2018 Slánská - PHS, Praha 17, č. akce 999 062" rozhodnutí ODA 14.11.2018 - 29.11.2018
HOM-0296/2018 výpůjčka NP a části dvora Za Poříčskou bránou 284/7, Praha 8 k.ú. Karlín záměr - Vypůjčit HOM 14.11.2018 - 29.11.2018
PRI-0389/2018 Změna výzvy č. 16 Zprostředkujícího subjektu ITI - Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky III. - platná k 9. 11. 2018 oznámení PRI 13.11.2018 - 15.1.2019