Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
FON-4428/2018 38. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR - Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť granty FON 24.1.2018 - 23.1.2019
FON-4427/2018 39. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR - Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III granty FON 24.1.2018 - 17.10.2018
SCZ-4398/2018 Zveřejnění výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami ze dne 17.1. 2018 oznámení SCZ 24.1.2018 - 24.2.2018
TSK-4405/2018 č. parc. 2527, k. ú. Chodov, Lečkova 1521, Praha 4 záměr TSK 24.1.2018 - 8.2.2018
TSK-4406/2018 č. parc. 2860/36, k. ú. Stodůlky, V Hůrkách 2095/15, Praha 5 záměr TSK 24.1.2018 - 8.2.2018
TSK-4407/2018 č. parc. 2990/1, k. ú. Nusle, Dolní 1477/6, Praha 4 záměr TSK 24.1.2018 - 8.2.2018
TSK-4408/2018 č. parc. 2962, k. ú. Nusle, Ctiradova 440/2, Praha 4 záměr TSK 24.1.2018 - 8.2.2018
OCP-4421/2018 Trasa pro pojízdný prodej – Kevin Vondráček záměr - Pronajmout OCP 24.1.2018 - 8.2.2018
TSK-4422/2018 přístřešek na popelnice záměr TSK 24.1.2018 - 8.2.2018
TSK-4423/2018 MÁCHOVA 54/22, pč 4216, kú Vinohrady záměr TSK 24.1.2018 - 8.2.2018
OCP-4424/2018 Trasa pro pojízdný prodej – Kevin Vondráček záměr - Pronajmout OCP 24.1.2018 - 8.2.2018
TSK-4425/2018 MÁCHOVA 54/22, pč 4216, kú Vinohrady záměr TSK 24.1.2018 - 8.2.2018
TSK-4426/2018 Na Bitevní pláni, parc. č. 3094, k.ú. Nusle, Praha 4 záměr TSK 24.1.2018 - 8.2.2018
HOM-4410/2018 parc. č. 3336/82, 3336/83, 3336/91 v kat. území Chodov záměr - Pronajmout HOM 24.1.2018 - 8.2.2018
OCP-4411/2018 Trasa pro pojízdný prodej – KOOL FOOD SERVICE s r.o. záměr - Pronajmout OCP 24.1.2018 - 8.2.2018