Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-4723/2019 spoluvlastnický podíl id. 1/2 - pozemek parc.č. 1740/3 (zahrada) a pozemek parc.č. 1742 (určený k funkci lesa), LV 1085, včetně příslušenství (oplocení), v k.ú. Radotín, obec Praha dražební vyhláška HOM 19.6.2019 - 7.8.2019
ZDR-4694/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru dětská neurologie pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení ZDR 19.6.2019 - 1.8.2019
PER-4700/2019 architekt – památkář / architektka – památkářka v odboru památkové péče - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 19.6.2019 - 31.7.2019
PER-4701/2019 specializovaný územní pracovník – v oblasti archeologie / specializovaná územní pracovnice – v oblasti archeologie v odboru památkové péče - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 19.6.2019 - 31.7.2019
PER-4702/2019 právník / právnička v odboru živnostenském a občanskosprávním volná pracovní místa na MHMP PER 19.6.2019 - 10.7.2019
PER-4703/2019 stavař / stavařka v odboru stavebního řádu (2 pracovní místa) volná pracovní místa na MHMP PER 19.6.2019 - 9.7.2019
PER-4704/2019 referent / referentka správy majetku v odboru hospodaření s majetkem volná pracovní místa na MHMP PER 19.6.2019 - 8.7.2019
HOM-4637/2019 pozemek parc. č. 285 k.ú. Střešovice záměr - Pronajmout HOM 19.6.2019 - 6.7.2019
TSK-4722/2019 Pod Táborem - ZS chodníku - oprava zdi - ohrada záměr TSK 19.6.2019 - 5.7.2019
PER-4698/2019 finanční manažer / finanční manažerka v odboru evropských fondů (4 pracovní místa) - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 19.6.2019 - 4.7.2019
PER-4699/2019 konzultant / konzultantka pro finanční řízení v odboru evropských fondů volná pracovní místa na MHMP PER 19.6.2019 - 4.7.2019
OCP-4679/2019 část pozemku parc.č. 2481 v k.ú. Dejvice o výměře 5 m2 fyzické osobě za účelem umístění včelstev, a to na dobu neurčitou za dohodnuté nájemné ve výši 7,- Kč/m2/rok. záměr - Pronajmout OCP 19.6.2019 - 4.7.2019
TSK-4687/2019 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 19.6.2019 - 4.7.2019
PKD-4689/2019 „Pokládka koordinačního kabelu (KK) mezi SSZ 9.253 Semilská – Toužimská a SSZ 9.227 Mladoboleslavská – Vrchlabská“ oznámení o zahájení řízení PKD 19.6.2019 - 4.7.2019
TSK-4690/2019 pronájem komunikace viz. příloha záměr TSK 19.6.2019 - 4.7.2019