Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
PKD-4666/2019 Ozn územní řízení TT Divoká Šárka - Dědina, objekty SSZ oznámení o zahájení řízení PKD 18.6.2019 - 18.7.2019
OBF-4669/2019 Výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu bytů v ulici Generála Janouška, Španielova výběrové řízení OBF 18.6.2019 - 8.7.2019
TSK-4661/2019 Vrchlického, Prachnerova, Hlaváčkova záměr TSK 18.6.2019 - 3.7.2019
TSK-4662/2019 Fantova, Trávníčkova, Mukařovského, Kettnerova, Sezemínská záměr TSK 18.6.2019 - 3.7.2019
TSK-4663/2019 Plzeňská parc. č. 1992/41 záměr TSK 18.6.2019 - 3.7.2019
OCP-4664/2019 Opatření obecné povahy - změna záplavového území a jeho aktivní zóny - Lysolajský potok (Housle) opatření OCP 18.6.2019 - 3.7.2019
TSK-4675/2019 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 18.6.2019 - 3.7.2019
PKD-4678/2019 U vršovického hřbitova_rekonstrukce žel.mostu_změna term. opatření PKD 18.6.2019 - 3.7.2019
TSK-4646/2019 Budečská 816/4, par.č. 4166, kat., ú. Vinohrady záměr - Pronajmout TSK 18.6.2019 - 3.7.2019
TSK-4648/2019 Na baště sv.Ludmily, stavební lešení záměr TSK 18.6.2019 - 3.7.2019
PKD-4658/2019 Průmyslová(U továren-K Hrušovu)_cyklotrasa A430 veřejná vyhláška PKD 18.6.2019 - 2.7.2019
OCP-4665/2019 Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (2 ks) v přírodní pam. Královská obora, parc.č. 1824/1 oznámení o zahájení řízení OCP 18.6.2019 - 26.6.2019
HOM-4667/2019 spoluvlastnický podíl 1/6 - byt č. 533/24, Bohnice, č.p. 533-535 na pozemku parc.č. 840/36-840/38, podíl 724/48770 na společ. částech domu a pozemku, LV 2913, v k.ú. Bohnice, obec Praha dražební vyhláška HOM 17.6.2019 - 18.9.2019
HOM-4656/2019 rekreační chata, Davle, č.e. 417, na pozemku parc.č. 57/4, LV 1237, v k.ú. Sázava u Davle, obec Davle, okr. Praha-západ dražební vyhláška HOM 17.6.2019 - 18.9.2019
HOM-4653/2019 movité věci: hodinky, boss (1 ks); hodinky, gant (1 ks); kytara sx (1 ks); stativ, obal (1 ks) dražební vyhláška HOM 17.6.2019 - 19.7.2019