Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
FON-3563/2019 43. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR - Nákup plně bezemisních elektrobusů se statickým i dynamickým dobíjením a budování nabíjecí infrastruktury pro elektrobusy granty FON 24.4.2019 - 25.6.2020
SCZ-3548/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru lékařská mikrobiologie - laboratoř pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 24.4.2019 - 7.6.2019
SE4-3540/2019 EIA - informace o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Nová výrobní linka PL1 PET“, kód OV1224 oznámení SE4 24.4.2019 - 24.5.2019
ODA-3543/2019 OOP §19a - VW Maraton 2019 opatření ODA 24.4.2019 - 9.5.2019
ODA-3545/2019 OOP - Maraton 2019 opatření ODA 24.4.2019 - 9.5.2019
TSK-3532/2019 Holečkova parc. č. 4874 záměr TSK 24.4.2019 - 9.5.2019
TSK-3537/2019 Koněvova 1062/80, Praha 3, parc.č. 4369/1, k.ú. Žižkov záměr TSK 24.4.2019 - 9.5.2019
TSK-3538/2019 Ondříčkova 2, Praha 3, parc.č.4279, k.ú. Vinohrady záměr TSK 24.4.2019 - 9.5.2019
HOM-3564/2019 pronájem obchodních prostor v pasáži - v přízemí objektu Jungmannova 28, Praha 1 záměr HOM 24.4.2019 - 9.5.2019
HOM-3565/2019 pronájem obchodních prostor v atriu - v přízemí objektu Národní 37, Praha 1 záměr HOM 24.4.2019 - 9.5.2019
HOM-3566/2019 pronájem obchodních prostor v atriu - v přízemí objektu Národní 37, Praha 1 záměr HOM 24.4.2019 - 9.5.2019
HOM-3567/2019 pronájem parkovacích míst v suterénu objektu Jungmannova 28, Praha 1 záměr HOM 24.4.2019 - 9.5.2019
TSK-3559/2019 pronájem komunikace dle přílohy záměr TSK 24.4.2019 - 9.5.2019
SLU-3560/2019 "Nájem bistra v budově Nové Radnice" záměr SLU 24.4.2019 - 9.5.2019
TSK-3561/2019 pronajmout část komunikace viz příloha záměr TSK 24.4.2019 - 9.5.2019