Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-2918/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami na paliativní péči ve vlastním sociálním prostředí pacienta v oboru paliativní medicína a všeobecná sestra pro území hl. m. Prahy výběrové řízení SCZ 25.3.2019 - 10.5.2019
UZR-2818/2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o prodloužení termínu pro podání připomínek k návrhu územní studie ČTVRŤOVÉ CENTRUM V OKOLÍ STANICE METRA HÁJE, PRAHA veřejná vyhláška UZR 25.3.2019 - 30.4.2019
SCZ-2901/2019 Zveřejnění výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami ze dne 18.03.2019 oznámení SCZ 25.3.2019 - 25.4.2019
ZIO-2923/2019 Vyhlášení nálezu movitých věcí (období 18. 3. 2019 - 22. 3. 2019) oznámení ZIO 25.3.2019 - 9.4.2019
THM-2925/2019 Umístění nereklamních doplňků na stožárech VO záměr THM 25.3.2019 - 9.4.2019
HOM-2827/2019 parc. č. 1646/2, v kat. území Strašnice záměr - Pronajmout HOM 25.3.2019 - 9.4.2019
HOM-2844/2019 parc. č. 1121/55, v kat. území Prosek záměr - Pronajmout HOM 25.3.2019 - 9.4.2019
TSK-2904/2019 č. parc. 221/934, 221/933, k. ú. Černý Most, Praha 14 záměr TSK 23.3.2019 - 7.4.2019
TSK-2905/2019 č. parc. 4400/318, k. ú. Modřany, Vazovova 3211/8, Praha 4 záměr TSK 23.3.2019 - 7.4.2019
TSK-2906/2019 č. parc. 523/183, k. ú. Horní Měcholupy, naproti domu Janovská 398, Praha 15 záměr TSK 23.3.2019 - 7.4.2019
TSK-2907/2019 č. parc. 2342/327, k. ú. Stodůlky, Přecechtělova 2226/12, Praha 13 záměr TSK 23.3.2019 - 7.4.2019
TSK-2908/2019 č. parc. 4028, k. ú. Dejvice, Kafkova 320/3, Praha 6 záměr TSK 23.3.2019 - 7.4.2019
TSK-2909/2019 č. parc. 1210/1, k. ú. Háje, NN 4470 u č. 736/4 (Bajkonurská), Praha 11 záměr TSK 23.3.2019 - 7.4.2019
TSK-2910/2019 č. parc. 3660/1, k. ú. Břevnov, naproti domu Na Bateriích 475/23, Praha 6 záměr TSK 23.3.2019 - 7.4.2019
TSK-2911/2019 č. parc. 254, k. ú. Černý Most, naproti domu Andereleho 843/2, Praha 14 záměr TSK 23.3.2019 - 7.4.2019