Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-1516/2017 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 19.8.2017 - 3.9.2017
TSK-1517/2017 nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3, parc.č. 4275/1 k.ú. Vinohrady záměr TSK 19.8.2017 - 3.9.2017
TSK-1518/2017 Kyjevská 686/3, parc.č. 4029, k.ú. Dejvice záměr TSK 19.8.2017 - 3.9.2017
TSK-1519/2017 Na Pankráci, parc.č. 2838/3, k.ú. Nusle; Olbrachtova, parc.č. 3201/1, k.ú. Krč záměr TSK 19.8.2017 - 3.9.2017
TSK-1520/2017 Koubkova 685/16, parc.č. 4179, k.ú. Vinohrady záměr TSK 19.8.2017 - 3.9.2017
TSK-1513/2017 záměr pronajmout část pozemku č.p.2520 k.ú. Nové Město záměr TSK 19.8.2017 - 3.9.2017
ODA-1522/2017 U vršovického hřbitova_vyhrazený BUS pruh opatření ODA 19.8.2017 - 3.9.2017
ZIO-1514/2017 Dodání smaltovaných uličních tabulí – objednávka č. 2 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele ZIO 18.8.2017 - 18.8.2018
SCZ-1523/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Edita Hvězdová oznámení SCZ 18.8.2017 - 30.11.2017
SCZ-1499/2017 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru dermatovenerologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 18.8.2017 - 3.10.2017
ODA-1515/2017 V holešovičkách opatření ODA 18.8.2017 - 3.9.2017
ODA-1521/2017 Na padesátém_oprava povrchu zast.BUS opatření ODA 18.8.2017 - 2.9.2017
TSK-1509/2017 záměr pronajmout část kom. NN 1931 za účelem umístění podchodného lešení záměr TSK 18.8.2017 - 2.9.2017
ODA-1501/2017 NN23 - osazení B2, V9a veřejná vyhláška ODA 18.8.2017 - 2.9.2017
TSK-1504/2017 č. parc. 1958, k. ú. Podolí, Praha 4 záměr TSK 18.8.2017 - 2.9.2017