Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
PER-9923/2018 projektový manažer / projektová manažerka v odboru evropských fondů - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 19.10.2018 - 9.11.2018
PER-9924/2018 specialista / specialistka centralizovaného zadávání v odboru veřejných zakázek volná pracovní místa na MHMP PER 19.10.2018 - 6.11.2018
HOM-9871/2018 výpůjčka části pozemku parc. č. 2364/507 k.ú. Kobylisy záměr - Vypůjčit HOM 19.10.2018 - 4.11.2018
TSK-9907/2018 Grussova P5 záměr TSK 19.10.2018 - 3.11.2018
TSK-9909/2018 parkování záměr TSK 19.10.2018 - 3.11.2018
TSK-9916/2018 Šafaříkova, Jana Masaryka, par.č. 4190,4211, kat. ú. Vinohrady záměr - Pronajmout TSK 19.10.2018 - 3.11.2018
ODA-9917/2018 RTT Nádražní - Na Zlíchově oznámení o zahájení řízení ODA 19.10.2018 - 3.11.2018
HOM-9918/2018 parc. č. 2612/155 v kat. území Braník záměr - Pronajmout HOM 19.10.2018 - 3.11.2018
TSK-9919/2018 Jabloňová záměr TSK 19.10.2018 - 3.11.2018
TSK-9920/2018 U Krbu záměr TSK 19.10.2018 - 3.11.2018
TSK-9921/2018 Voroňežská záměr TSK 19.10.2018 - 3.11.2018
TSK-9922/2018 NN 1571 záměr TSK 19.10.2018 - 3.11.2018
ODA-9925/2018 SSZ 9.213 vyhláška ODA 18.10.2018 - 3.11.2018
ODA-9927/2018 K Barrandovu - oprava vozovky opatření ODA 18.10.2018 - 2.11.2018
TSK-9908/2018 Petra Slezáka 445/15, Praha 8 - Karlín záměr TSK 18.10.2018 - 2.11.2018