Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-0406/2017 prodej části pozemku parc. č. 1660/2 kú. Troja záměr - Prodat HOM 26.6.2017 - 16.7.2017
HOM-0432/2017 prodej pozemku parc. č 3584/5 k.ú. Břevnov. záměr - Prodat HOM 26.6.2017 - 16.7.2017
HOM-0430/2017 ZT VSS - Český svaz plaveckých sportů záměr - Pronajmout HOM 26.6.2017 - 11.7.2017
HOM-0417/2017 ZT VSS - Český svaz plaveckých sportů záměr - Pronajmout HOM 26.6.2017 - 11.7.2017
HOM-0387/2017 pronájem spoluvlastnického podílu pozemků parc. č. 1868 a 1870/1 k.ú. Libeň záměr - Pronajmout HOM 26.6.2017 - 11.7.2017
HOM-0450/2017 ZT VSS - PREdi radioanténa záměr - Pronajmout HOM 26.6.2017 - 11.7.2017
ZIO-0452/2017 Vyhlášení nálezu movitých věcí (období 19. 6. 2017 - 23. 6. 2017) oznámení ZIO 26.6.2017 - 11.7.2017
HOM-0453/2017 ZT VSS - Jídelna Strahov záměr - Pronajmout HOM 26.6.2017 - 11.7.2017
HOM-0317/2017 Pozemky parc. č. 473/379 a 473/296, k.ú. Veleslavín záměr - Pronajmout HOM 26.6.2017 - 11.7.2017
TSK-0451/2017 Ondříčkova 2361/6, Praha 3, parc.č. 4279, k.ú. Vinohrady záměr TSK 24.6.2017 - 9.7.2017
TSK-0438/2017 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 24.6.2017 - 9.7.2017
TSK-0446/2017 Grafická 1060, Praha 5. parc.č.4875/1, k.ú.Smíchov záměr TSK 24.6.2017 - 9.7.2017
TSK-0449/2017 Lyčkovo náměstí- Zařízení staveniště záměr TSK 24.6.2017 - 9.7.2017
TSK-0433/2017 Štefánikova záměr TSK 24.6.2017 - 9.7.2017
TSK-0434/2017 záměr pronajmout část pozemku č.p. 2507, 2416 v k.ú. Nové Město záměr TSK 24.6.2017 - 9.7.2017